Our Properties

$ 7,920,000.00

50 S Pointe Dr TWN4 Miami Beach FL 33139

50 S Pointe Dr TWN4 Miami Beach FL 33139
Beds: 4
Baths: 5
Area: 2766 sq ft
$ 3,650,000.00

100 S Pointe Dr 1601 Miami Beach FL 33139

100 S Pointe Dr 1601 Miami Beach FL 33139
Beds: 2
Baths: 3
Area: 1591 sq ft
$ 5,500,000.00

50 S Pointe Dr TWN1 Miami Beach FL 33139

50 S Pointe Dr TWN1 Miami Beach FL 33139
Beds: 3
Baths: 4
Area: 2478 sq ft
$ 5,000,000.00

100 S Pointe Dr 1701 Miami Beach FL 33139

100 S Pointe Dr 1701 Miami Beach FL 33139
Beds: 2
Baths: 3
Area: 1591 sq ft
$ 2,485,000.00

50 S Pointe Dr 1007 Miami Beach FL 33139

50 S Pointe Dr 1007 Miami Beach FL 33139
Beds: 2
Baths: 3
Area: 1443 sq ft

Contact Us